Je kunt het abonnement maandelijks opzeggen. Hebben wij de jaarstukken en aangiften Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting al verzorgd en zijn nog niet alle termijnen over het lopende kalenderjaar in rekening gebracht? Dan volgt een eindafrekening.