Ja. De maandtarieven hebben namelijk betrekking op de werkzaamheden die wij uitvoeren in de periode waarover wij factureren. Bijvoorbeeld: in 2023 verzorgen wij de administratie en BTW-aangiftes over 2023 en de jaarstukken en aangifte Inkomsten- en/of Vennootschapsbelasting over 2022.
Indien je starter bent hoeven wij nog geen jaarstukken aan aangiftes te verzorgen over het voorgaande jaar. Hierdoor betaal je het eerste jaar een fors lager tarief. Vanaf het tweede jaar betaal je het bedrag zoals het op de website staat.