Hoe lang zit ik aan het abonnement vast?

Je kunt het abonnement maandelijks opzeggen. Hebben wij de jaarstukken en aangiften Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting al verzorgd en zijn nog niet alle termijnen over het lopende kalenderjaar in rekening gebracht? Dan volgt een eindafrekening.

Op welke periode hebben de maandtarieven betrekking?

De maandtarieven hebben betrekking op de werkzaamheden die wij uitvoeren in de periode waarover wij factureren. Bijvoorbeeld: in 2023 verzorgen wij de administratie en BTW-aangiftes over 2023 en de jaarstukken en aangifte Inkomsten- en/of Vennootschapsbelasting over 2022. De maandtermijnen die je in 2023 betaalt hebben betrekking op die werkzaamheden.

Wat kan ik allemaal met het dashboard van Exact Online?

In het dashboard kun je je bedrijfsresultaten volgen, openstaande debiteuren en crediteuren inzien, facturen terugvinden, facturen uploaden en betalingen verrichten. Indien je ook factureert met Exact Online (tegen een meerprijs) kun je tevens offertes en betalingsherinneringen versturen en een iDEAL link aan de begeleidende e-mails van je facturen toevoegen.

Kan ik zelf een jaarrekening maken?

Het is natuurlijk afhankelijk van uw onderneming en de omvang van de financiële administratie of u zelf een jaarrekening wilt en kunt maken. Of dat u dit beter kunt uitbesteden. Hoe groter uw bedrijf, hoe omvangrijker de administratie zal zijn. Waardoor het opstellen van een jaarrekening meer tijd in beslag zal nemen. Bent u op

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een overzicht van de financiën van het afgelopen boekjaar van uw onderneming. Een jaarrekening bestaat voor bedrijven uit drie onderdelen: 3 onderdelen: een balans en de winst- en verliesrekening.

Ga naar de bovenkant