De kosten voor samenwerken met administratiekantoren hangen onder meer af van de diensten die u uit handen wilt geven. Wilt u de volledige administratie uitbesteden of slechts een deel ervan, zoals de salarisadministratie of het opstellen van een jaarrekening? Afhankelijk van welk deel van de boekhouding wij overnemen, zullen we de kosten met u afstemmen. Doordat BenT met (online) programma’s werkt, kunnen we de kosten laag houden.