Jaarrekening

De jaarrekening, een belangrijk moment van reflectie

De jaarrekening heeft zijn langste tijd gehad… Met alle moderne hulpmiddelen is de jaarrekening niet meer van deze tijd. Toch?

Thur Begheyn en Kit Tang - BenT Accountants en Belastingadviseurs

Het antwoord ligt een stuk genuanceerder. Het opmaken van jaarcijfers is noodzakelijk om uw aangifte inkomsten of -vennootschapsbelasting te kunnen invullen. Daarnaast vragen financiers en andere belanghebbenden vaak jaarlijks om cijfers en is het voor een BV nog altijd wettelijk verplicht om een jaarrekening op te stellen.

Maar voegt een jaarrekening voor u als ondernemer daarnaast nog iets toe? Jazeker, het opstellen van de jaarrekening is altijd een belangrijk moment van reflectie: hoe heeft de brutomarge zich ontwikkeld? Is het gelukt de kosten in de grip te houden? Is de solvabiliteit verbeterd? Allemaal zaken die beter te beoordelen zijn met cijfers waar door ondernemer en accountant net wat beter is gekeken dan door het jaar heen.

Jaarrekening: moment van reflectie

Het opstellen van de jaarrekening is het moment om belangrijke waarderingsbeslissingen te nemen. Gaan al uw debiteuren nog betalen of is een voorziening/reservering noodzakelijk voor niet betalende debiteuren? Hoeveel is uw voorraad nog waard? En indien u garantie geeft op de producten die u verkoopt, heeft u dan rekening gehouden met de mogelijk kosten die dit meebrengt voor de toekomst?

Bovenstaande zaken worden in tussentijdse rapportage in mindere mate beoordeeld en niet continue aangepast. Hiervoor is het moment waarop de jaarrekening wordt opgesteld nog steeds het aangewezen tijdstip.

Blik naar de toekomst gericht

Tenslotte is de jaarrekening het moment om, samen met ons, naar de toekomst te kijken. Is uw huidige bedrijfsstructuur fiscaal en juridisch nog optimaal? Is investeren of juist extra aflossen van vreemd vermogen verstandig? Of wilt u een dividenduitkering doen voor een bijzondere privé-uitgave? Allemaal zaken waarin wij u uitstekend kunnen adviseren, met de jaarrekening als leidraad.

Het samenstellen van de jaarrekening doen wij, in overleg met u, met behulp van de modernste software en online hulpmiddelen, waardoor het proces efficiënt verloopt en de doorlooptijd beperkt blijft.

Bovendien ontvangt u een ‘samenstellingsverklaring van de accountant’ bij uw jaarrekening. Deze verklaring geeft een belangrijk signaal richting uw bank, de Belastingdienst en overige gebruikers. Wij verklaren daarmee dat wij de opdracht in overeenstemming met de beroepsvoorschriften van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) hebben uitgevoerd en dat deze voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Veelgestelde vragen

Accountants- en belastingkantoor BenT maakt gebruikt van digitale middelen voor het bijhouden van de boekhouding en het opstellen van een jaarrekening. Hierdoor kunnen wij de kosten laag houden. Wilt u weten wat het opstellen van een jaarrekening voor uw onderneming kost? Neemt u gerust contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over onze dienstverlening en de bijbehorende prijzen. Met dit duidelijke overzicht kunt u zien hoe uw onderneming dat jaar gedraaid heeft. En hoeveel winst en verlies er is gemaakt.

Voor het opstellen van uw jaarrekening in de regio Eindhoven helpt BenT u graag verder. Onze accountants en belastingadviseurs zijn gezien onze centrale ligging in de regio bekend met de lokale wetgeving. En stellen graag een jaarrekening voor uw onderneming op.

Een jaarrekening is een overzicht van de financiën van het afgelopen boekjaar van uw onderneming. Een jaarrekening bestaat voor bedrijven uit drie onderdelen: 3 onderdelen: een balans en de winst- en verliesrekening.

Het is natuurlijk afhankelijk van uw onderneming en de omvang van de financiële administratie of u zelf een jaarrekening wilt en kunt maken. Of dat u dit beter kunt uitbesteden. Hoe groter uw bedrijf, hoe omvangrijker de administratie zal zijn. Waardoor het opstellen van een jaarrekening meer tijd in beslag zal nemen. Bent u op zoek naar een betrouwbaar accountantskantoor dat u kan helpen bij het samenstellen van de jaarrekening? Neemt u gerust contact op met de specialisten van BenT. Wij helpen u graag verder.

 

Wilt u eens een verfrissende blik op de financiële en fiscale situatie van uw bedrijf of van uw privésituatie?

Neemt u dan gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking.