Jaarrekening 2018-01-12T21:17:37+00:00

Jaarrekening

De jaarrekening, een belangrijk moment van reflectie

De jaarrekening heeft zijn langste tijd gehad… Met alle moderne hulpmiddelen is de jaarrekening niet meer van deze tijd. Toch?

Thur Begheyn en Kit Tang - BenT Accountants en Belastingadviseurs

Het antwoord ligt een stuk genuanceerder. Het opmaken van jaarcijfers is noodzakelijk om uw aangifte inkomsten of -vennootschapsbelasting te kunnen invullen. Daarnaast vragen financiers en andere belanghebbenden vaak jaarlijks om cijfers en is het voor een BV nog altijd wettelijk verplicht om een jaarrekening op te stellen.

Maar voegt een jaarrekening voor u als ondernemer daarnaast nog iets toe? Jazeker, het opstellen van de jaarrekening is altijd een belangrijk moment van reflectie: hoe heeft de brutomarge zich ontwikkeld? Is het gelukt de kosten in de grip te houden? Is de solvabiliteit verbeterd? Allemaal zaken die beter te beoordelen zijn met cijfers waar door ondernemer en accountant net wat beter is gekeken dan door het jaar heen.
Dit komt bijvoorbeeld doordat het opstellen van de jaarrekening het moment is om belangrijke waarderingsbeslissingen te nemen. Gaan al uw debiteuren nog betalen of is een voorziening/reservering noodzakelijk voor niet betalende debiteuren? Hoeveel is uw voorraad nog waard? En indien u garantie geeft op de producten die u verkoopt, heeft u dan rekening gehouden met de mogelijk kosten die dit meebrengt voor de toekomst?
Bovenstaande zaken worden in tussentijdse rapportage in mindere mate beoordeeld en niet continue aangepast. Hiervoor is het moment waarop de jaarrekening wordt opgesteld nog steeds het aangewezen tijdstip.

Tenslotte is de jaarrekening het moment om, samen met ons, naar de toekomst te kijken. Is uw huidige bedrijfsstructuur fiscaal en juridisch nog optimaal? Is investeren of juist extra aflossen van vreemd vermogen verstandig? Of wilt u een dividenduitkering doen voor een bijzondere privé-uitgave? Allemaal zaken waarin wij u uitstekend kunnen adviseren, met de jaarrekening als leidraad.

Het samenstellen van de jaarrekening doen wij, in overleg met u, met behulp van de modernste software en online hulpmiddelen, waardoor het proces efficiënt verloopt en de doorlooptijd beperkt blijft.
Bovendien ontvangt u een ‘samenstellingsverklaring van de accountant’ bij uw jaarrekening. Deze verklaring geeft een belangrijk signaal richting uw bank, de Belastingdienst en overige gebruikers. Wij verklaren daarmee dat wij de opdracht in overeenstemming met de beroepsvoorschriften van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) hebben uitgevoerd en dat deze voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Afspraak maken?
Administratie

Wilt u eens een verfrissende blik op de financiële en fiscale situatie van uw bedrijf of van uw privésituatie?

Neemt u dan gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Laten we beginnen!