Nederland-België 2020-09-30T07:34:52+00:00

Belastingadviseur Nederland- België

Fiscaal advies voor Nederlanders in België en belastingadviseurs België – Nederland

Fiscaliteit rondom Nederland en België dat is toch zeer complex?

Niet voor ons!

BenT Accountants en Belastingadviseurs

BenT Accountants en Belastingadviseurs is een advieskantoor dat onder andere gespecialiseerd is in fiscale advisering ten behoeve van personen die in België wonen, maar (gedeeltelijk) inkomen genieten vanuit Nederland of andersom. Als belastingadviseur Nederland België adviseerden wij in het verleden al honderden grensarbeiders en/of verzorgden hun fiscale aangiften. Dat doen we ook graag voor u!

Aangeboden diensten van de belastingadviseur Nederland België

De regelgeving waarmee u als grensarbeider te maken krijgt kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Om u hierbij te ondersteunen kunnen wij u onder andere de volgende diensten aanbieden:

  • verzorgen Belgische aangifte Personenbelasting;

  • verzorgen Nederlandse aangifte Inkomstenbelasting;

  • advisering inzake bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, pensioen, zorg- en sociale verzekeringen en schenkingen;

  • voor ondernemers: het verzorgen van de boekhouding en jaarcijfers van uw onderneming.

De  standaard diensten bieden wij aan tegen scherpe, vaste tarieven. Bovendien is ons kantoor aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB). Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.

Wij hechten veel waarde aan een persoonlijk contact met onze cliënten en nodigen u dan ook graag uit op ons kantoor in Eindhoven. Indien dit voor u bezwaarlijk is vanwege de reisafstand van uw woonplaats naar Eindhoven is het ook mogelijk uw situatie telefonisch of met behulp van Microsoft Teams met ons door te nemen. Documentatie en aangiften kunnen wij in dat geval elektronisch met u uitwisselen, zowel via e-mail als via ons cliëntportaal.

Voordat het besluit genomen is om naar België te emigreren, dient een analyse gemaakt te worden van de fiscale en sociale verzekeringsaspecten van zo’n stap. Door een jarenlange ervaring ten aanzien van fiscale advisering voor Nederlanders in België of andersom, hebben wij dit onderdeel tot onze specialisatie ontwikkeld. Hierdoor zijn wij bij uitstek de partij die zo een analyse voor u kan maken. Wij analyseren daarbij wie, op basis van het Belastingverdrag tussen Nederland en België, bevoegd is om belasting te heffen over uw inkomensbestanddelen. Indien er mogelijkheden bestaan om hierin een optimalisatie toe te passen zullen wij deze aan u voorstellen en, als u dat wenst, uitvoeren.

Een inwoner van België moet jaarlijks zijn Belgische aangifte Personenbelasting indienen. Onze organisatie beschikt over de mogelijkheid om deze aangiften elektronisch in te dienen. Indien u in Nederland blijft werken is het ook noodzakelijk om een Nederlandse aangifte inkomstenbelasting in te dienen. In vele gevallen kan daarbij de aftrek hypotheekrente toegepast worden. Vanzelfsprekend kunnen wij ook de Nederlandse  aangiften verzorgen. Daarbij volgen wij de ontwikkelingen binnen de fiscale regelgeving op de voet, aangezien de regelgeving over de aftrek van de hypotheekrente voortdurend in beweging is en dat deze regels ook voor inwoners van België vaak wijzigen. Zo kunnen wij direct inspelen op nieuwe wetgeving.

Daarnaast is het van essentieel belang om te bepalen waar u sociaal verzekerd bent. Onze specialisten zullen aan de hand van de Europese richtlijn inzake sociale zekerheid nagaan in welk land u sociaal verzekerd bent, aangezien dit verstrekkende gevolgen kan hebben.
Indien u ondernemer bent en in België woont, is een deskundige fiscale advisering van groot belang. Indien nodig hebben wij een samenwerking met enkele Belgische accountantskantoren om u verder van dienst te kunnen zijn.

Heeft u een bedrijf in Nederland? Dan kunt u ook bij ons terecht voor uw accountancyzaken. Onze accountant kan u begeleiden bij uw administratieve processen en voor u uw jaarrekening samenstellen. Uiteraard werken onze accountants en belastingadviseurs nauwgezet samen om een voor u zo gunstig mogelijke situatie op fiscaal en bedrijfseconomisch gebied te bereiken.

Tenslotte kent België allerlei voordelen voor schenkingen van bijvoorbeeld ouders aan kinderen. Een bekend voorbeeld hiervan is de handgift of een schenking door middel van een notariële akte bij een Nederlandse notaris. Om te voorkomen dat er allerlei Belgische wettelijke bepalingen worden overtreden, dient een nauwkeurige afstemming plaats te vinden tussen de Nederlandse en Belgische notaris. Wij werken samen met diverse notarissen die u hierbij kunnen ondersteunen.

Kijkt u gerust verder op onze website voor meer informatie over andere adviesgebieden waarin wij werkzaam zijn.

Wilt u eens een verfrissende blik op de financiële en fiscale situatie van uw bedrijf of van uw privésituatie?

Neemt u dan gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Laten we beginnen!
4.2/5 (17 Reviews)