Zijn er opstartkosten?

Nee, wij richten de administratie in en koppelen de bank en eventuele andere software aan Exact Online zonder bijkomende kosten. Indien je factureert met Exact passen wij tevens het factuursjabloon kosteloos aan naar jouw wensen.

Wat is het voordeel om met Exact Online te factureren?

Als je gemiddeld meer dan 10 facturen per maand verstuurt is het goedkoper dan de facturen bij ons aanleveren omdat je in dat geval geen extra staffel(s) nodig hebt. Verder is de factuur direct in de boekhouding verwerkt en ziet deze er professioneel uit. Tenslotte kun je ook offertes, betalingsherinneringen versturen en een iDEAL link

Is mijn administratie altijd up-to-date?

Dat is wel de bedoeling. De administratie wordt zoveel mogelijk automatisch bijgehouden: de bank wordt dagelijks automatisch bijgewerkt en ook de door jou aangeleverde facturen worden grotendeel geheel geautomatiseerd direct verwerkt. Ook afschrijvingen en loonjournaalposten worden automatisch maandelijks geboekt. Vervolgens bekijken wij meerdere malen per maand of er nog zaken ontbreken. Zo ja, dan vragen

Ik ben starter, betaal ik dan een lager maandbedrag?

Ja. De maandtarieven hebben namelijk betrekking op de werkzaamheden die wij uitvoeren in de periode waarover wij factureren. Bijvoorbeeld: in 2023 verzorgen wij de administratie en BTW-aangiftes over 2023 en de jaarstukken en aangifte Inkomsten- en/of Vennootschapsbelasting over 2022. Indien je starter bent hoeven wij nog geen jaarstukken aan aangiftes te verzorgen over het voorgaande

Hoe lang zit ik aan het abonnement vast?

Je kunt het abonnement maandelijks opzeggen. Hebben wij de jaarstukken en aangiften Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting al verzorgd en zijn nog niet alle termijnen over het lopende kalenderjaar in rekening gebracht? Dan volgt een eindafrekening.

Op welke periode hebben de maandtarieven betrekking?

De maandtarieven hebben betrekking op de werkzaamheden die wij uitvoeren in de periode waarover wij factureren. Bijvoorbeeld: in 2023 verzorgen wij de administratie en BTW-aangiftes over 2023 en de jaarstukken en aangifte Inkomsten- en/of Vennootschapsbelasting over 2022. De maandtermijnen die je in 2023 betaalt hebben betrekking op die werkzaamheden.

Ga naar de bovenkant