De maandtarieven hebben betrekking op de werkzaamheden die wij uitvoeren in de periode waarover wij factureren. Bijvoorbeeld: in 2023 verzorgen wij de administratie en BTW-aangiftes over 2023 en de jaarstukken en aangifte Inkomsten- en/of Vennootschapsbelasting over 2022. De maandtermijnen die je in 2023 betaalt hebben betrekking op die werkzaamheden.